ජගත් - සරත් - ලොකුගේ වාග් ගැටුම තවදුරටත් (වීඩියෝ)

Base.lk 6:49 AM Technology

ජගත් කුමාර මන්ත්‍රීවරයා සහ අමාත්‍යවරුන් වෙන සරත් වීරසේකර සහ ගාමිණී ලොකුගේ යන මහත්වරුන් අතර මේ දිනවල පවතින වාග් ප්‍රහාර හේතුවෙන් දේශපාලන වේදිකාව උණුසුම් වී තිබෙනවා.

අද පැවති වැඩසටහනකදී ද මේ පිළිබඳ ව අදහස් පළ වුණා.


උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive