පොහොර ඉල්ලා කරන වීරෝධතා සාධාරණයි - කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ලේකම් (වීඩියෝ)

Base.lk 6:49 AM Technology

අද හාර්ඩ් ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම් ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය උදිත් කේ. ජයසිංහගෙන්


උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive