අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගෙන් ගුරු හා විදුහල්පතිවරුන්ට ආයාචනයක් (වීඩියෝ)

Base.lk 6:49 AM Technology

වැටුප් විෂමතා මුල් කරගනිමින් ඔන්ලයින් ඉගැන්වීමේ කටයුතුවලින් ඉවත්වී සිටින ගුරු සහ විදුහල්පතිවරුන්ට පිළිගත හැකි විසඳුමක් ඉදිරියේදී ලබාදෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල සී. පෙරේරා ප්‍රකාශ කළා.

එබැවින් වර්ජනය අවසන් කර, සිසුන්ට ඉගැන්වීමේ කටයුතු සිදුකරන ලෙසයි හොරණදී අද මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේ.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive