තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 1843ක්

Base.lk 6:49 AM Technology

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 1843ක් මෙරටින් වාර්තා වනවා.

ඒ අනුව මේ වන විට මෙරටින් වාර්තා වන මුළු ආසාදිතයන් ගණන 227,765ක් වනවා.


උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive