ඉන්දියාවෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 400ක ණයක් ලබා ගැනීමට සැරසේ

Base.lk 6:49 AM Technology

ඉන්දියානු සංචිත බැංකුවෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 400ක හුවමාරු ණයක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව කටයුතු කර තිබෙනවා.

අප කළ විමසීමකදී මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල ප්‍රකාශ කළේ දෙරටේ මහබැංකු අතර අදාළ හුවමාරුව සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා සිදුකර ඇති බවයි. 
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive