හෝමාගම - අතුරුගිරිය ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන ගිය නීතිවිරෝධී මත්පැන් නිෂ්පාදනාගාරය වැටලූ මෙහයුම (වීඩියෝ)

Base.lk 6:49 AM Technology

හෝමාගම - අතුරුගිරිය ප්‍රදේශයේ නිවසක් තුල පවත්වාගෙන ගිය නීතිවිරෝධී මත්පැන් නිෂ්පාදනාගාරයක් වැටලීමට සුරාබදු විශේෂ මෙහෙයුම් ඒකකය සමත් වුණා.

අද සී.අයි.ඒ.අනාවරණය ඒ පිළිබඳවයි.

හෝමාගම - අතුරුගිරිය දෙවන පටුමග නිවසක් කුලීපදනම මත ලබාගෙන මෙම නීති විරෝධී මත්පැන් නිෂ්පාදනාගාරයක් පවත්වාගෙන යන බවට රහසිගත තොරතුරක් සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ මෙහෙයුම් ඒකකයට ලැබී තිබුනා.

එම තොරතුර අනුවයි අදාල නිවස ආශ්‍රිතව සිදුවන ක්‍රියාකාරකම් සුරා බදු දෙපාර්තමේන්තුව හා හිරු සී.අයි.ඒ.කණ්ඩායම එක්ව දින ගනනාවක් නිරීක්ෂණය කළේ.

සෑම විටම අදාල නිවසේ කිසිවෙකුත් නොසිටින බව පෙන්වීම සදහා නිවසේ ගේට්ටුවට පිටතින් ඉබි යතුරු දමා අගුලුළා තැබීමයි මත්පැන් ජාවාරම්කරුවන් ක්‍රියා කර තිබුනේ.

අදාල ස්ථානයේ සියළු තොරතුරු තහවුරු කර ගැනීමෙන් අනතුරුව ඊයේ අදාල නිවස වැටලීමට මෙලෙස සැලසුම් සකස් කෙරුණා.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive