නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරියට කොරෝනා

Base.lk 6:49 AM Technology

නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාරවරිය, අනුරාධා යහම්පත්ට කොරෝනා ආසාදනය වී තිබෙනවා.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive