පැය 24 ක් තුල ඉන්දියාවේ කොරෝනා මරණ 4205 ක්

Base.lk 6:49 AM Technology

අද උදෑසනින් අවසන් වූ පැය 24 තුල ඉන්දියාවෙන් කොරෝනා මරණ 4205 ක් වාර්තා වී ඇති අතර, එය මෙතෙක් වාර්තා වී ඇති වැඩිම දෛනික මරණ සංඛ්‍යාවයි.

එමෙන්ම, එම කාලය තුල නව ආසාදිතයින් තුන්ලක්ෂ 44,421 ක් ද වාර්තා වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඉන්දියාවේ සමස්ත ආසාදිත සංඛ්‍යාව දෙකෝටි තිස්තුන් ලක්ෂ 40,000 ඉක්මවා තිබෙනවා.

එමෙන්ම, සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව දෙලක්ෂ 54,225 ක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ.

මැයි 5 වනදාට පසු ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වී ඇති කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව තිස් ලක්ෂයකට අධිකයි.

ඉන්දීය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ ගත වූ පැය 24 තුල කොරෝනා පරීක්ෂණ විසි ලක්ෂයකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සිදුකළ අතර, එන්නත් මාත්‍රා විසිහතර ලක්ෂ 46,000 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ලබාදී ඇති බවයි.

එය ද පසුගිය ජනවාරි 16 වනදා ඉන්දියාවේ කොරෝනා එන්නත්කරණය ආරම්භ වීමෙන් පසු නව වාර්තාවක් ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හැඳින්වූවා.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive