බණ්ඩාරවෙල නගරයේදී එළවලු ව්‍යාපාරිකයෙකු පැහැරගනී (වීඩියෝ)

Base.lk 6:49 AM Technology

බණ්ඩාරවෙල නගරයේ එළවලු ව්‍යාපාරිකයෙකුට පහර දී ඔහු පැහැරගෙන යන ආකාරය සී.සී.ටී.වී. ආරක්ෂක කැමරාවක සටහන්ව තිබෙනවා.

පසුව එම පුද්ගලයා අමුණුදෝව ප්‍රදේශයේ දමා ගොස් තිබියදී බණ්ඩාරවෙල පොලිසිය සොයාගෙන තිබෙනවා.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive