ගල්, වැලි, පස් සහ බොරළු බලපත්‍ර සති 03 කින් ලබාදීමට සැලසුම්

Base.lk 6:49 AM Technology

ගල්, වැලි, පස් සහ බොරළු ලබා ගැනීම සඳහා වන බලපත්‍ර සති 03 ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළ නිකුත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යංශය පවසනවා.

එම කාර්යංශය ප්‍රකාශ කලේ සැලකිය යුතු පරිසර හානියක් සිදු නොවන පරිදි ගල්, වැලි, පස් සහ බොරළු ලබා ගත හැකි විශේෂිත කලාප හඳුනා ගැනීමේ පර්යේෂණ කටයුතු අවසන් අදියරේ පවතින බවයි.

එම කටයුතු තවත් මාස එකහමාරක කාලයක් තුල අවසන් කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවද භූ විද්‍යා හා පතල් කැනීම් කාර්යංශය සඳහන් කළා.

ඒ අනුව, මේ වනවිට බදුල්ල, අම්පාර, පොළොන්නරුව යන දිස්ත්‍රික්ක වල සියලු විශේෂිත කලාප හඳුනා ගැනීමේ කටයුතු අවසන් කර ඇති අතර මේ වනවිට වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කයේ පර්යේෂණ කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙනවා.

මෙලෙස භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යංශය මගින් අදාල කලාප හදුනා ගැනීමෙන් පසු මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සහ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වැනි ඊට අදාල රාජ්‍ය ආයතනවල නිර්දේශ අවශ්‍ය වනවා.

එම ආයතන මගින් ද පරිසර හානියක් සිදු නොවන බවට තහවුරු කිරීමෙන් අනතුරුවයි අදාල කලාප බලපත්‍ර ලබාදීමට සුදුසු ස්වාභාවික කලාප ලෙස නිල වශයෙන් නම් කිරීමට නියමිතව ඇත්තේ.


උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive