විදේශ රටවල සිට පැමිණෙන සැමට දින 14ක නිරෝධායන කාලසීමාවක්

Base.lk 6:49 AM Technology

ශ්‍රී ලාංකිකයන්, ද්විත්ව පුරවැසියන්, සංචාරකයින්, විදේශිකයන් සහ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු සියලුම විදේශීය සංචාරකයින් සඳහා දින 14 ක නිරෝධායන කාල සීමාවක් පැනවීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

එම මාර්ගෝපදේශ පහතින්.


උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive