අද දිනය තුල මෙරටින් වාර්තා වූ සමස්ථ ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 2530 ක්

Base.lk 6:49 AM Technology

අද දිනයේ තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 1035 ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද දිනයේ සමස්ථ ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 2530 ක්.


උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive