කොවිඩ් අසාදිතව ගැබිණි මව්වරු 20ක් හෝමාගම මූලික රෝහලේ

Base.lk 6:49 AM Technology

අද වන විට හෝමාගම මූලික රෝහලේ කොවිඩ් ආසාදිතයින් දෙසීයකට ආසන්න පිරිසක් ප්‍රතිකාර ලබනවා.

ඒ අතර 20 කට ආසන්න ගැබිණි මව්වරු සහ වයස අවුරැදු 15 ට අඩු දරැවන් 25 දෙනෙකු ප්‍රතිකාර ලබන අතර එක් ගැබිණි මවක් දැඩි සත්කාරක ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලබනවා

ඒ නිසා ගැබිණි මව්වරු සහ දරැවන් හැකි තරම් නිවසේම රදවා තබන්න.

නිවසින් පිටතට යන පුද්ගලයින් නිවසේ සිටින අයට කොවිඩ් ආසාදිත නොවන ආකාරයෙන් කොවිඩ් වාහකයෙකු ලෙස කටයුතු නොකරන්න

හෝමාගම මූලික රෝහලට මේ වන රෝගීන් 125කට ඔක්සිජන් ලබා දීමේ පහසුකම් තිබෙනවා.

එය තවත් වර්ධනය කිරීමට කටයුතු සිදු කරමින් සිටිනවා.
උපුටා ගැණිම හිරු නිවුස් වෙබ්අඩවියෙන්

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive