වත්මන් ආණ්ඩුව විසින් වරාය නගරය විදේශීය රටවල වහල් ඒකකයක් බවට පත් කරලා (වීඩියෝ)

Base.lk 6:49 AM Technology

වත්මන් ආණ්ඩුව විසින් වරාය නගරය විදේශීය රටවල වහල් ඒකකයක් බවට පත්කිරීමේ උත්සාහයක නිරත වන බවට විපක්ෂ නායක සජිත්
ප්‍රේමදාස මහතා චෝදනා කරනවා.

හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය අමතමින් විපක්ෂ නායකවරයා මේ බව පැවසුවා.
Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive