තවත් කොරෝනා මරණ 2ක් වාර්තා වනවා

Base.lk 6:49 AM Technology

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 617ක් වනවා.

තවදුරටත් රෝහල්ගතව ආසාදිතයින් 2739 දෙනකු ප්‍රතිකාර ලබන අතර, මෙරට සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ 96,186ක් ලෙසටයි.

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive