සුරාබදු නීතිය සංශෝධනයට විශේෂ කණ්ඩායමක්

Base.lk 6:49 AM Technology

සුරාබදු නීතිය සංශෝධනය කිරීම සඳහා 15 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත විශේෂ කණ්ඩායමක් පත් කර තිබෙනවා.

සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුරාබදු කොමසාරිස් කපිල කුමාරසිංහ හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සදහන් කළේ එහි මූලික වාර්තාව ලබන ජුනි 30 වන දාට පෙර රජයට භාරදීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ දැනට ක්‍රියාත්මක සුරාබදු නීතිය, පදනම් කරගෙන ඇත්තේ 1912 අංක 8 දරණ සුරාබදු ආඥා පනතයි.

ඒ අනුව වර්තමානයේ සුරාබදු නීතිය කාර්යක්ෂමව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නව සංශෝධන හරහා අපේක්ෂා කරන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කපිල කුමාරසිංහ වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නා.

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive