වසරේ මේ දක්වා රුපියලේ අවප්‍රමාණය සියයට 6.8ක්

Base.lk 6:49 AM Technology

වසරේ මේ දක්වා කාලය තුළ ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව සියයට 6.8කින් අවප්‍රමාණ වී තිබෙනවා.

එසේම යුරෝ, ස්ටර්ලින් පවුම්, ඕස්ටේ්‍රලියානු ඩොලර්, ජපන් යෙන් සහ ඉන්දියානු රුපියලට සාපේක්ෂව මේ වසරේදී රුපියල අවප්‍රමාණ වී ඇති බවයි මහබැංකුව ප්‍රකාශ කළේ.

පෙබරවාරි මාසය අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ දළ නිළ සංචිත මට්ටම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4.6ක් බව මහබැංකුව ප්‍රකාශ කළා. බැංකු අංශයේ විදේශීය වත්කම් ද සහිතව එහි අගය සටහන්ව ඇත්තේ ඩොලර් බිලියන 7.3ක් ලෙසයි.

Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive