මෙරට කිතුල් ගොවීන්ගේ දැවෙන ගැටළුව (වීඩියෝ)

Base.lk 6:49 AM Technology

කහ ආනයනය තහනම් කිරීමෙන් පසු දේශීය ගොවීන් නිශ්පාදනය කළ පළමු කහ තොගය මිලදී ආරම්භ වුණා.

ඒ, සුළු අපනයන භෝග අමාත්‍යාංශයේ මූලිකත්වයෙන්.

මේ අතර, කිතුල් කර්මාන්තයේ පවතින ගැටළු හේතුවෙන් පිටිගල, ඒදංගල ගම්මානයේ කර්මාන්තකරුවන් දැඩි පීඩාවට පත්ව සිටිනවා.

පිටිගල - බඹරවාන - ඒදංගල ගම්මානය කිතුල් පැණි සහ හකුරු නිෂ්පාදන සඳහා ප්‍රසිද්ධියක් උසුලන ගම්මානයක්.

නමුත් කිතුල් කර්මාන්තකරුවන් සඳහන් කරන්නේ සිය නිෂ්පාදන සඳහා රජයෙන් කිසිදු සහනයක් මෙතෙක් ලැබී නොමැති බවයි.

කිතුල් කර්මාන්තකරුවන් පෙන්වා දෙන්නේ, ජීවිත අවදානමක් දරමින් තමන් නිෂ්පාදනය කරන පිරිසිදු කිතුල් පැනි සහ හකුරුවල වැඩි වාසිය අතරමැදියන්ට
හිමිවන බවයි.

කොතරම් ගැටළු මධ්‍යයේ වුවත් තවමත් මේ කර්මාන්තකරුවන් මෙම දේශිය කර්මාන්තය ජාත්‍යන්තර දක්වා ඔසවා තැබීමේ බලාපොරොත්තු අත්හැරගෙන නැහැ.

මේ අතර, දේශීය කහ නිෂ්පාදනය දිරිගැන්වීම සඳහා කහ ආනයනය තහනම් කර ඇති පසුබිමක මෙරට ගොවීන් නිෂ්පාදනය කළ පළමු කහ තොගය මිලදී ගැනීම පසුගියදා සිදු වුණා.

ඒ සුළු අපනයන භෝග රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජානක වක්කුඹුර මහතාගේ මූලිකත්වයෙන්. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කහ ගොවීන්ගේ නිෂ්පාදන මෙලෙස මිලදී ගනු ලැබූ අතර එහි මූලික පියවර ලෙස දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය ආවරණය වන පරිදි මෙම මිලදී ගැනීම සිදුකෙරුණා.Similar Post You May Like

Recent Post

Blog Archive